Γιατί χρειάζεται ο τοπογράφος μηχανικός

Εφόσον η δήλωση της ιδιοκτησίας απαιτεί προσοχή καθώς η παράληψη της ή η ανακριβής ολοκλήρωση της μπορεί να ταλαιπωρήσει άνευ λόγου τον εκάστοτε ιδιοκτήτη, η συνεργασία με έναν εξειδικευμένο μηχανικό είναι αν μη τι άλλο επιτακτική.

Βασικός στοιχείο της διαδικασίας δήλωσης ιδιοκτησίας, είναι ο σωστός εντοπισμός του ακινήτου στον χάρτη του κτηματολογίου. Αρμόδιος μηχανικός που κατέχει την απαραίτητη επιστημονική γνώση για την ολοκλήρωση μιας τέτοιας μελέτης δεν είναι άλλος από τον τοπογράφο μηχανικό. Είναι σαφές πως οι πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται σε Τοπογράφους διότι θα εντοπίσουν σωστά και με απόλυτη ακρίβεια το ακίνητο, αποτρέποντας πιθανά προβλήματα στο μέλλον, όπως ενστάσεις για το κτηματολόγιο και τους δασικούς χάρτες της περιοχής.

Δεδομένης της αξιοπιστίας του, ο κατάλληλος τρόπος εντοπισμού και προσδιορισμού της θέσης και των ορίων του ακινήτου είναι το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα με βάση το Εθνικό Σύστημα Συντεταγμένων η αλλιώς ΕΓΣΑ, τρόπος εντοπισμού του οποίου τα πρωτεία έχουν οι τοπογράφοι μηχανικοί λόγω της εξοικείωσης τους και της εξειδίκευσης τους στο συγκεκριμένο πεδίο.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *